Kunskap & inspiration

Så attraherar ni nya medarbetare!

Att attrahera och behålla högpresterande medarbetare är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i dagens konkurrensutsatta affärsvärld....

Hur kan AI hjälpa jurister?

Artificiell intelligens har på senare tid blivit allt mer relevant för jurister. Implementeringen av artificiell intelligens i juridiska verksamh...

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Elin Sörell

Account Manager

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager