Vi rekryterar juridisk kompetens på alla nivåer och är en del av Blendow Group som har 25 års erfarenhet av kompetensförsörjning för jurister.

Legal Career rekryterar till samtliga roller inom det juridiska tjänsteområdet. Vi erbjuder rekrytering genom hela processen från platsannonsering, search, intervjuer och referenstagning. Varje uppdrag är unikt och följer en tydlig och trygg rekryteringsprocess för att säkerställa att vi hittar rätt kandidat till aktuell tjänst eller uppdrag. Vid tillfälliga arbetstoppar eller när du behöver en jurist för ett tidsbestämt uppdrag, exempelvis vid föräldraledighet, kan vi erbjuda interims- eller uthyrningsuppdrag.

Dagligen kartlägger vi en stor mängd jurister och oftast är det genom en personlig kontakt. Det ger oss en unik kunskap om vad de personerna önskar och vill när det kommer till kompetens och karriär. Det tar vi med oss i processen med att matcha aktuella kompetenskrav till uppdrag och tjänster. Vår närhet till branschen är nyckeln till en lyckad rekrytering och träffsäker matchning mellan uppdrag och person.

Vi kopplar vår rekryteringsprocess till Blendows egna mediekanaler som snabbt når Sveriges jurister. Det är ett unikt samarbete där vi utan omvägar når yrkesverksamma jurister och juridikstuderande. Det ger en effektiv rekryteringsprocess med tydliga och trygga fördelar för våra kunder.

Kontakta oss


Carl Berg
Affärsområdesansvarig
[email protected]
0790-633 464

Våra områden