Varför är det svårt att rekrytera jurister?

Nu upplever många i branschen att den höga rörlighet vi sett på arbetsmarknaden sedan början av året börjar avta, vilket gör att konkurrensen om de bästa juristerna förväntas bli ännu hårdare. Så hur ska du som rekryterande chef tänka? 

Utmaningen med att rekrytera är dels att förstå vilken kompetens som behövs för rollen, dels att hitta kandidater som matchar kompetensprofilen. Detta är extra tydligt när det gäller rekrytering av specialister. Många organisationer har bara en eller ett par anställda jurister och då kan det vara svårt som rekryterande chef att veta vilka förväntningar som är rimliga och hur kompetenser och erfarenheter ska värderas.

Svårt att hitta kandidater

Framför allt upplever många att det är det är en utmaning att få in bra kandidater. Oavsett hur välformulerad platsannonsen är måste den nå ut till rätt personer vilket kräver ett starkt nätverk, kunskap om branschen och specialiserade kanaler. Att välja fel marknadsföringskanaler för platsannonseringen kan medföra onödiga kostnader och göra att screeningarbetet tar längre tid. 

Något många inte tänker på är att de bästa kandidaterna sällan är aktivt arbetssökande. Tvärtom trivs de i regel bra på sina arbetsplatser. Samtidigt kan de ofta tänka sig byta om de får rätt erbjudande vid rätt tillfälle. Men eftersom många är lojala mot sina arbetsgivare är det svårt som företag att direktkontakta kandidater på det sättet en rekryteringsfirma kan göra. En fristående rekryterare är neutrala i förhållande till kandidaten och kan föra en öppen dialog kring vilka förutsättningar som krävs för att hon ska vilja byta.

Onboarding – en självklar del av rekryteringen

Vårt uppdrag slutar inte när anställningsavtalet är påskrivet. Förutom att regelbundet följa upp rekryteringen under det första året har vi därför har vi tagit fram ett onboardingpaket tillsammans med våra samarbetspartners BG Institute och Lexnova. Vi bjuder också regelbundet in våra rekryterade kandidater till nätverksträffar, föreläsningar och andra event för att stärka deras kontaktnät och skapa värde både för dem och för deras nya arbetsgivare.  

Interimsjurist

I många branscher är det vanligt att hyra in resurser både vid tillfälliga arbetstoppar och när en specifik, svårrekryterad kompetens eftersöks. Många bolag har en interim CFO, interim HR-chef eller interim chefsjurist vid omstruktureringar, avknoppningar eller liknande. Genom att gå till en konsultförmedlare kan företaget få konsulter presenterade och slipper själva ta in offerter från olika aktörer. I juristvärlden, där majoriteten av alla konsulter arbetar mot timtaxa på byrå, har detta inte varit lika vanligt.

Men nu ser vi ett ökat behov av att ha specialiserade bolagsjurister in-house, och inte endast chefsjurister. Inte minst eftersom många företag lyfter ut viktiga complianceområden som dataskydd ur den befintliga juristfunktionen, vilket gett upphov till specialiserade roller som DPO eller compliance officer. Ofta har dessa personer juristbakgrund, även arbetet skiljer sig från traditonellt juristarbete. 

Carl Berg är juristrekryterare på Legal Career. Vill du veta mer om våra tjänster inom juristrekrytering och interim? Kontakta mig på carl.berg@legalcareer.se eller ring på 0790633464. Vill du veta mer om Legal Career? Besök vår hemsida!

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Elin Sörell

Account Manager

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager