Vad är kompetensbaserad rekrytering?

En kompetensbaserad rekryteringsprocess strukturerar urvalet av kandidater på ett mer objektivt och standardiserat sätt, med fokus på att hitta kandidater med de nödvändiga kompetenserna och färdigheterna för att utföra jobbet på ett effektivt sätt.

Processen struktureras för att säkerställa att kandidaterna bedöms utifrån sin förmåga att utföra specifika arbetsuppgifter och inte baserat på andra faktorer, såsom kön, ålder eller bakgrund. Här är de vanliga stegen i en kompetensbaserad rekryteringsprocess:

  • Analys: Rekryteringsprocessen börjar med att identifiera vilka kompetenser som är nödvändiga för att utföra jobbet. Detta innebär att man undersöker de specifika arbetsuppgifterna, ansvarsområdena och de krav som ställs på den som ska utföra jobbet.
  • Kravprofil: Baserat på analysen upprättas en kravprofil som beskriver de nödvändiga kompetenserna och färdigheterna för att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Det är viktigt att vara noggrann när kravprofilen upprättas för att säkerställa att det verkligen är dessa kompetenser som krävs.
  • Sourcing: Annonsen för jobbet riktas mot kandidater med de nödvändiga kompetenserna. Rekryterare kan söka efter kandidater som har specifika färdigheter eller erfarenheter på olika plattformar, inklusive LinkedIn och andra sociala nätverk.
  • Urval: Kandidaterna bedöms utifrån deras förmåga att uppfylla kraven i kravprofilen, exempelvis genom intervjuer, test och arbetsprov. Bedömningen görs med hjälp av standardiserade bedömningsmetoder och kandidaternas prestationer bedöms objektivt.
  • Bedömning: Kandidaterna bedöms baserat på sina prestationer och förmåga att uppfylla kraven i kravprofilen. Rekryterare kan använda poängsystem eller andra bedömningsmetoder för att jämföra kandidaternas kompetenser.
  • Slutgiltig bedömning: Rekryteraren gör en slutgiltig bedömning av kandidaterna baserat på deras förmåga att uppfylla kraven i kravprofilen. Kandidaternas referenser och tidigare prestationer beaktas också.
  • Anställning: Efter att den slutliga bedömningen har gjorts och en kandidat har valts, erbjuds hen jobbet och anställningsprocessen startar.

Alice Zander är Talent Acquisition Manager på Legal Career och arbetar med juristrekrytering och onboarding av jurister. Vill du veta mer om Legal Career? Besök vår hemsida!

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager