Så skriver du ett bra jurist-CV!

Hur ditt CV är utformat kan göra stor skillnad för om du går vidare från första gallringen i rekryteringsprocessen – eller om du blir förbisedd. Ibland kan erfarna och kompetenta jurister sorteras bort på grund av att deras CV inte fyller sitt syfte. Men vad är syftet egentligen?

Ditt CV ska på ett enkelt sätt redovisa dina formella meriter i form av erfarenhet, utbildning och kunskap. Men det betyder inte att du måste få med hela ditt liv – tvärtom! Ofta har arbetsgivare många ansökningar att gå igenom och vill då inte behöva leta efter information som säkerställer att kandidaten uppfyller de grundläggande kraven för tjänsten. Därför är det viktigt att du genom ditt CV fångar läsarens uppmärksamhet och leder den till de erfarenheter som är mest relevanta i sammanhanget.

Objektiva kvalifikationer

Det ska vara lätt för arbetsgivaren att bedöma om de objektiva kvalifikationerna för tjänsten uppfylls. Det kan därför vara fördelaktigt att anpassa ditt CV efter den specifika tjänst du söker. Läs igenom annonsen noggrant och försök förstå vilka kompetenser som efterfrågas. Om en viss utbildning är central för tjänstens kravprofil kan det vara bra att placera den högst upp eller där den åtminstone är lätt att hitta. Är du nyexad jurist, eller på väg att ta examen? Lägg din utbildning högst upp i CV:t och skriv vilket datum du förväntas avsluta studierna. Annars är det svårt för den som rekryterar att veta när du kan börja!

Du vill skapa ett översiktligt CV, så när det gäller utbildning och arbetslivserfarenhet är kortfattade summeringar i punktform att föredra framför längre texter. Tänk på att CV:t oftast används för att sålla bort kandidater som inte uppfyller de grundläggande kraven i kravprofilen; det arbetsgivaren är intresserad av kommer ändå tas upp vid en eventuell intervju! 

Relevans

Det är bra att kontinuerligt uppdatera ditt CV när du har nya erfarenheter du vill framhålla. Ju mer erfarenhet du får, desto mer gamla och irrelevanta meriter kan du successivt också ta bort från CV:t. Exempelvis blir grundskoleutbildning och extrajobb mindre relevant ju längre du jobbar. Om du har några års arbetslivserfarenhet kommer innehållet i ditt examensarbete eller ditt sommarjobb inte heller avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte.

En annan tumregel är att skriva mer om det som är relevant och mindre om det som troligtvis inte är det. Försök håll ditt CV till en sida – då riskerar inte den som läser det missa relevanta meriter. Slutligen bör du använda en enkel layout från en standardiserad mall – också för att inte överkomplicera något och för att göra CV:t enkelt att följa. 

Inget personligt brev

Det finns många åsikter om personligt brev. Idag väljer många professionella rekryterare och HR-konsulter att inte använda sig av det då det är svårt att förena med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. En viktig tumregel är att endast skicka ett personligt brev om det uttryckligen krävs. Många rekryterare skriver numera uttryckligen att de inte använder sig av personligt brev – då är det extra viktigt att inte göra det, annars visar du att du inte läst annonsen ordentligt.

Andra vägar till drömjobbet

Det finns förstås andra, effektiva vägar att söka jobb. Till exempel kan du ta kontakt med en rekryteringsfirma som har koll på just din bransch. Då har en rekryterare möjlighet att i stället personligen förmedla kompetenser direkt till rekryterande chef, vilket kan ha många fördelar. En rekryterare kan också hjälpa dig utforma ditt CV eller anpassa det efter den aktuella tjänsten.

Alice Zander är Talent Acquisition Manager på Legal Career och arbetar med juristrekrytering och onboarding av jurister. Vill du veta mer om Legal Career? Besök vår hemsida!

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Elin Sörell

Account Manager

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager