Så håller du en lyckad anställningsintervju!

Skapa en lugn omgivning

Första steget är att se till att intervjun hålls i en lugn och tyst miljö. Försök att få kandidaten att slappna av genom att småprata innan övergången till företagspresentation eller intervjufrågor.

Döm inte för snabbt

Ett misstag som många gör under en intervju är att döma för snabbt. Det gäller att tänka på att många kandidater är nervösa och det kan ta ett tag för dem att slappna av. Risken att gå miste om en oslipad diamant är stor om man dömer för snabbt! Om du fortfarande är osäker efter första intervjun – varför inte boka in en lunch eller en kort andra intervju?

Lyssna mer än du pratar

Ett annat misstag som många intervjuare gör är att prata mer än vad kandidaten gör. Man får inte glömma bort att lyssna på vad kandidaten har att säga. Ett tips är lyssna 80 % av intervjun och prata 20 %.

Anteckna

För att ge en mer rättvis bedömning av kandidaterna använd gärna en intervjumall till samtliga intervjuer och anteckna viktiga punkter medan du lyssnar på vad kandidaten berättar. Det blir mycket enklare att jämföra kandidater med varandra när intervjuerna är avslutade.

Employer branding

Något som är viktigt att tänka på är att se varje kandidat du träffar som ett tillfälle att jobba med employer branding. En stor betydelse för hur ditt företag uppfattas som arbetsgivare sköter du under dina rekryteringsprocesser. Se till att alltid vara välkomnande, professionell och att kandidaten går därifrån med en positiv upplevelse. Lika lätt som positiva upplevelser kan lyfta ert rykte kan negativa skada ert rykte som arbetsgivare.

Nästa steg

Avsluta alltid intervjun med att berätta vad som är nästa steg och hur ni kommer att gå vidare med rekryteringsprocessen. Du kan också ge feedback direkt till kandidaten om det är något du tyckte var bra eller mindre bra.

Bianca Säll är researcher på Legal Career och arbetar med juristrekrytering och förmedling av interimsjurister. Vill du veta mer om Legal Career? Besök vår hemsida!

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager