Så blir du en attraktiv arbetsgivare för jurister

Vilka associationer som görs till ett företags roll som arbetsgivare kan göra stor skillnad för hur lätt eller svårt det är att attrahera talanger. Därför är det viktigt att aktivt bygga ett starkt varumärke inte bara genom det traditionella försäljnings- och marknadsarbetet. Detta kallas employer branding och blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om de bästa juristerna ökar. 

Stor karriärmedvetenhet bland jurister

Det finns en stor karriärmedvetenhet hos jurister och de väljer sina arbetsgivare, tjänster och villkor noga. Vi vet till exempel att många jurister idag värderar work-life balance högt, samtidigt som detta traditionellt sett inte varit förknippat med juristyrket. Därför tillkommer högre krav på arbetsgivare att konsekvent och under lång tid skapa goda associationer till företaget, dess policys, företagskultur och medarbetare. 

Nya medarbetare viktiga ambassadörer

Att skapa trygghet och tydlighet i organisationen tar tid och måste ske på flera nivåer. Men så länge det finns ett konsekvent och sympatiskt sätt att kommunicera och bemöta människor samtidigt som det finns en tydlig struktur byggs varumärket upp och får positiva associationer successivt. Här spelar nya medarbetare en viktig roll. De är viktiga ambassadörer för företagets employer brand som kan hjälpa eller stjälpa, beroende på deras uppfattning om arbetsplatsen.

Därför är det viktigt att ha en strukturerad onboarding för nyanställda: gör alla nödvändiga förberedelser i god tid, ge medarbetaren tydliga instruktioner och se framför allt till att skapa en positiv och inkluderande stämning på arbetsplatsen. Kom ihåg att inhyrda juristkonsulter också är viktiga ambassadörer och ofta behöver samma strukturerade onboarding som en ny medarbetare. 

Marknadsföring i sociala medier

För att ytterligare marknadsföra ert employer brand kan ni till exempel intervjua medarbetare som får berätta vad de tycker är bäst med arbetsplatsen. Kanske genomför ni roliga aktiviteter tillsammans, eller så har ni andra bra förmåner ni vill framhålla? Medarbetarberättelser i form av artiklar, videor eller inlägg på sociala medier är ett bra sätt att nå ut med ert budskap, men det gäller också att ha koll på vilken målgrupp ni ska rikta er mot, vilka vill ni nå och vilka som är era potentiella kandidater. 

Alice Zander är Talent Acquisition Manager på Legal Career och arbetar med juristrekrytering och onboarding av jurister. Vill du veta mer om Legal Career? Besök vår hemsida!

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager