Så attraherar ni nya medarbetare!

Att attrahera och behålla högpresterande medarbetare är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i dagens konkurrensutsatta affärsvärld. Inte minst gäller detta vid rekrytering av jurister, särskilt för advokatbyråer där konkurrensen om klienterna är stor.

Så hur kan företag bäst locka till sig de bästa kandidaterna i sina rekryteringsprocesser? Här följer några tips för att attrahera talanger till ditt företag!

Utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke

Ett starkt arbetsgivarvarumärke kan hjälpa företaget att sticka ut i konkurrensen och attrahera de mest begåvade talangerna. Detta kan uppnås genom att skapa en positiv företagskultur, erbjuda konkurrenskraftiga förmåner och löner, investera i anställdas utbildning och utveckling och genom att ha tydliga mål och visioner för företaget.

Använd sociala medier

Använd sociala medier för att marknadsföra företaget och bygga varumärkesmedvetenhet. LinkedIn, Facebook och Twitter kan användas för att dela företagets historia, vision, kultur och arbetsmiljö. Sociala medier kan också användas för att annonsera lediga jobb och engagera med potentiella kandidater.

Skapa en attraktiv rekryteringsprocess

Rekryteringsprocessen kan också bidra till att locka till sig talanger. Skapa en smidig och användarvänlig rekryteringsprocess, inklusive en enkel ansökningsprocess och användarvänliga verktyg för att underlätta kommunikationen mellan företaget och kandidaterna. Se till att alla kandidater behandlas professionellt och med respekt genom hela processen.

Visa hur företaget kan bidra till kandidaternas karriärutveckling

En viktig faktor för att attrahera talanger är att visa hur företaget kan bidra till kandidaternas karriärutveckling. Talanger vill arbeta för företag som kan ge dem möjligheter att växa och utvecklas inom sina yrken. Var tydlig med vilka karriärmöjligheter som finns tillgängliga inom företaget och hur de kan uppnås.

Erbjud flexibla arbetsarrangemang

Ett växande antal kandidater söker efter flexibla arbetsarrangemang. Erbjud alternativ som flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta från hemmet eller att arbeta deltid. Detta kan också bidra till att öka mångfalden bland anställda och hjälpa till att attrahera en bredare talangpool.

Alice Zander är Talent Acquisition Manager på Legal Career och arbetar med juristrekrytering och onboarding av jurister. Vill du veta mer om Legal Career? Besök vår hemsida!

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Elin Sörell

Account Manager

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager