Public bid manager – en roll för framtiden?

2020 omsatte de offentliga affärerna över 700 miljarder kronor, alltså en sjättedel av Sveriges totala BNP. Men enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten får var femte upphandling endast ett anbud, och i 60% av fallen tre eller färre. Många företag väljer alltså bort att jobba mot det offentliga, men varför?

Offentliga upphandlingsförfaranden ses inte sällan som långsamma, formaliatunga och svåra att vinna. Många tycker det kan vara svårt att ha koll på nya upphandlingar och ofta är kraven så specifika att det kan verka att konkurrera med de internationella jättarna.

Public bid manager

En intressant yrkesroll som fått större utrymme de senaste åren är public bid manager. Till skillnad från den traditionella upphandlingsjuristen som ofta fokuserar på formalian och de legala aspekterna av upphandlingen arbetar en public bid manager proaktivt med att aktivt marknadsföra bolagets varor eller tjänster mot de upphandlande myndigheterna.

Myndigheters upphandlingar utformas utifrån vad som erbjuds på marknaden. Så genom att aktivt bedriva marknadsföring och försäljning kan även små bolag ha möjlighet att vinna upphandlingar som annars skulle varit reserverade för bolag med större finansiella muskler. 

YH-utbildning inom public bid management

Eftersom upphandlingarna ofta är komplexa, både juridiskt och affärsmässigt, behöver en public bid manager vara väl insatt i alla delar av processen. Många public bid managers kommer från upphandlingstunga branscher eller myndigheter och är inte sällan jurister i grunden. Men sedan ett par år tillbaka hålls också en utbildning inom public bid management av SHI i Göteborg. Det är en YH-utbildning framtagen i samverkan med näringslivet där fokus ligger på alla delar av upphandling och en stor del av utbildningen bedrivs i praktikformat.

Nu tar den första årskullen examen och många har redan jobb som väntar på dem, i många fall genom de kontakter de skapat på sina praktikperioder. Vi har pratat med Jasmine Örnflo som är en av av de som tar examen i år. Hon har nyligen gjort sin praktikperiod på IT-konsultbolaget Sopra Steria och har tidigare även gjort praktik på konsultjätten Alten.

Varför valde du att studera till public bid manager?

– Jag hade jobbat som säljare sedan jag tog studenten och ville göra något nytt. Jag var inne på yrkeshogskolan.se och såg IHM Public bid manager. I inledningen stod det ”vill du vara med och göra miljonaffärer?” och där fångades intresset. Efter att ha läst om rollen och sett kursinnehållet kändes det rätt. Så jag sökte och kom in!

Vilket behov av anbudsspecialister ser du på arbetsmarknaden?

–  Min uppfattning är att det finns ett stort behov utav anbudsspecialister/bid manager på marknaden. Alla företag, stora som små kan ha nytta av en anbudsspecialist. Känslan jag får av marknaden är dock att det saknas kunskap och förståelse för rollen, så där har jag som bid manager ett stort ansvar att promota rollen så att fler förstår varför andra bör ha en!

Hur ser samarbetet med juristerna ut?

 –  Samarbetet med anbudsspecialisten och jurist kan vara väldigt nära varann men i många fall kan en erfaren anbudsspecialist tolka avtal så pass bra att hen kan göra en bra riskbedömning. Det som är viktigt att förstå är att allt som rör upphandlingen, förfrågningsunderlaget, frågor & svar och anbudet blir en del av avtalet.

Vad kan företag göra för att jobba bättre med upphandlingar?

– Om man vill göra bra och lönsamma upphandlingar är det viktigt att både den upphandlande myndigheten och anbudsgivaren öppnar upp för dialog med varann. Det är jätteviktigt att som leverantör att jobba med proaktiv försäljning och proaktiv försäljning är den främsta framgångsfaktorn vid upphandling.

Carl Berg är juristrekryterare och affärsområdesansvarig på Legal Career. Legal Career är specialister på juristrekrytering och rekryterar upphandlingsjurister och public bid managers. Vill du ta hjälp av oss? Kontakta oss på 0790633464 eller skicka ett mail

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Elin Sörell

Account Manager

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager