Interimsjurist – en växande trend bland företag

I den snabbt föränderliga världen av företagsjuridik blir behovet av juridisk förstärkning alltmer påtagligt för bolagsjurister. Med begränsade företagsbudgetar och krävande tidsramar kan det bli en utmaning för jurister att hantera arbetsbelastningen ensamma.

I en tid då olika juridiska lösningar florerar, har intresset för den klassiska lösningen med en specialist på plats ökat bland medelstora och stora företag. Enligt Yaroslava Kudrina, konsultchef på Legal Career, är att ta in en juristkonsult oftast det bästa ett företag kan göra när de egna bolagsjuristerna behöver avlastning.

Interimsjurist som alternativ till advokatbyrå

När ett företag står inför beslutet om att anställa en interimsjurist eller ta hjälp av en advokatbyrå, ska valet grundas på grundas på organisationens specifika behov och ärendenas karaktär. För komplexa och omfattande juridiska frågor kan en advokatbyrå med sina breda resurser och spetskompetens ofta det enda alternativet. Vid tillfälliga arbetstoppar väljer många att hyra in en junior resurs från sin advokatbyrå, en så kallad secondmentlösning. Detta kan ofta vara en bra lösning, men många missar att undersöka andra möjligheter.

När det gäller mindre komplexa ärenden, kan en secondee från en advokatbyrå vara en praktisk resurs för att underlätta arbetsbördan. Men ofta blir kostnaden hög, särskilt i förhållande till resursens erfarenhet och kompetens. Därför är det i de flesta fallen interimsjuristen som utmärker sig som den mest effektiva lösningen för att proaktivt hantera och lösa företagets juridiska utmaningar, säger Yaroslava.

Konsultförmedlare mer effektivt

Att ta in en interimsjurist blir särskilt fördelaktigt för företag som strävar efter snabba och smidiga lösningar för sina juridiska angelägenheter. Men att själv hitta och ta in offerter från fristående konsulter kan vara både svårt och tidskrävande. Ett alternativ till detta är att kontakta en konsultförmedlare.

Vi på Legal Career säkerställer att företag får exakt den kompetens de behöver vid rätt tidpunkt. Med en imponerande stab av över 200 juristkonsulter och lång erfarenhet av komplexa interimsuppdrag och juristrekryteringar, garanterar vi att våra kunder får den professionella hjälp de behöver, säger Yaroslava.

Fördelar med att välja en interimsjurist

 • Kostnadsbesparingar
  En interimsjurist är en kostnadseffektiv lösning jämfört med advokatbyråer. Detta blir särskilt fördelaktigt för mindre projekt eller kortvariga uppdrag på 4–12 månader.
 • Specialiserad kompetens
  En interimsjurist har oftast lång erfarenhet och kan erbjuda djupgående specialiserad kompetens på ett specifikt område.
 • Flexibilitet och tillgänglighet
  Interimsjurister är kända för sin flexibilitet gällande arbetstider, omfattning och tillgänglighet. De kan anpassa sig efter företagets behov och tillhandahålla tjänster både på plats och på distans, vilket är både praktiskt och kostnadseffektivt.
 • Minskad byråkrati
  Att arbeta med en enskild jurist minskar byråkratin och underlättar kommunikationen. Det blir lättare att etablera och upprätthålla en direkt kommunikationslinje jämfört med större advokatbyråer.
 • Effektivitet och snabbare responstider
  Interimsjurister kan erbjuda snabbare svarstider och omedelbar tillgänglighet. Något som kan vara avgörande jämfört med större advokatbyråer där godkännande och processer kan ta längre tid.
 • Personligt engagemang
  Med färre klienter att hantera kan interimsjuristen erbjuda ett mer personligt engagemang och skräddarsydd service för varje klient.

Yaroslava Kudrina är konsultchef på Legal Career och förmedlar Interimsjurister till företag och myndigheter över hela Sverige. Legal Career är en del av Blendow Group. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation med interimslösningar och juristrekrytering? Boka ett möte eller skicka ett mail till Yaroslava.

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager