Fyra tips för en lyckad rekrytering!

En felaktig rekrytering kan både bli dyrt och bidra till onödig stress för dig och dina kollegor. För att hjälpa dig i jakten på den rätta kandidaten kommer här fyra viktiga saker att tänka på för en mer träffsäker rekrytering.

1. Gör en tydlig kravprofil

När man tar fram en kravprofil är det viktigt att ta god tid på sig. Viktigt att tänka på är att hålla rimliga krav på vad rollen kräver. Överflödiga och för hårda krav riskerar att skrämma bort lämpliga kandidater. Tänk på att noggrant analysera vad rollen kräver. Skapa en tydlig bild av vad en kandidat ska ha för egenskaper och vilken erfarenhet som agerar kompetent i den aktuella rollen. Oavsett om du ska rekrytera till en helt ny tjänst eller ersätta en tidigare medarbetare är det viktigt att uppdatera ansvarsbeskrivning.

2. Hitta rätt kandidat

Börjar med att gå igenom de ansökningar som ni har fått in och börja rensa bort de ansökningar som inte uppfyller kraven i profilen, ju fler ansökningar du har fått in, desto mer kritisk kan du vara.  Det är otroligt viktigt att ha teamets behov i åtanke när man väljer ut kandidater, då vissa kandidaters personliga preferenser kan framstå som mer attraktiva och intressantare än andra.

Om en arbetsgivare tackar nej till en kandidat tackar de inte nej till individen i sig utan det handlar snarare om att bolaget tackar nej till kandidatens profil, oftast på grund av att det efterfrågas andra värden av bolaget. För att säkerställa att inte bli partisk av att en kandidat har liknande intressen som intervjuaren själv har, kan det kännas tryggt att anlita experthjälp.

Det är också att det är viktigt att fundera på vilka värden som är viktiga vid just den givna rekryteringen och att de upprätthålls under hela rekryteringsprocessen. Det kan vara stor skillnad på två kandidater; en kandidat kan stå för struktur och ordning samtidigt som den andra kandidaten kan vara mer relationsinriktad. Här handlar det om att välja den kandidat som delar bolagets vision och värderingar, då båda kvalifikationerna är goda.

3. Attrahera och locka talangerna på rätt kanaler

Om ingen känner till att det finns ett jobb att söka blir rekryteringsarbete minsann svår. Vissa tjänster är svårare att rekrytera och kräver mer för att hitta och attrahera rätt kandidater. Genom att bygga sitt arbetsgivarvarumärke och sprida jobbannonser för att attrahera kandidater, leder det automatiskt till ökad kännedomen om företaget som arbetsplats.

Idag ligger det ett stort fokus på rekrytering via sociala medier. Fördelen med sociala medier är att det lätt går att sprida/dela jobbannonser både i sitt eget nätverk och i företagets flöde. Som privatperson och arbetsgivare kan du bygga engagemang genom att kollegor och vänner interagera med ditt inlägg, vilket ökar synligheten. Det kan göras på två sätt: antingen genom att ”gilla” annonsen, eller genom att dela den vidare i sitt eget nätverk. Exempel på sociala mediekanaler att använda vid rekrytering är Facebook, Instagram och LinkedIn.

Däremot måste man fundera över vilka kanaler som är bäst för att hitta och nå sin specifika målgrupp. Det kan även vara bra at ta reda på vart andra företag inom samma bransch annonserar, för att jämföra vad som fungerar bra respektive dåligt. Det kan även vara användbart att använda sig av SEO. Sökordsoptimering handlar om att utforma texten i annonserna och på karriärssidan för att öka synligheten.

När kandidaten väl kommit in på karriärsidan kommer de att leta efter mer information om er som arbetsgivare och vad ni har för lediga tjänster att erbjuda. Se till att ha beskrivande texter, vad ni har för förmåner, geografisk plats.

4. Återkoppla / Ta ett beslut

Employer branding håller ihop med återkopplingen. Oavsett om du kommer ge kandidaten jobbet eller inte är det viktigt med snabb återkoppling. Det är både oförskämt mot kandidaten men kan också skada företagets rykte om du inte följer upp i rimlig tid. Företaget upplevs professionellt om vid en snabb återkoppling även om kandidaten inte får ett erbjudande.

Efter steg 1-4 ska beslutet vara enkelt att ta. Då vet du vad du kan erbjuda, vad du behöver och vad du eventuellt kan kompromissa om i en slutförhandling. Ta ett beslut och gå i mål!

Bianca Säll är researcher på Legal Career och arbetar med juristrekrytering och förmedling av interimsjurister. Vill du veta mer om Legal Career? Besök vår hemsida!

Dela

Blendow Publishing AB (556954-9628)

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager