Allmänna villkor – Legal Career

§1 PARTER

Dessa villkor gäller mellan Legal Career och besökaren/användaren om inte annat har avtalats.

§2 OM WEBBPLATSEN

Legal Career är en karriärplattform för juristbranschen. Vår webbplats vänder sig till jurister och de verksamheter som har ett rekryteringsbehov av jurister, jobbsökande kandidater. Villkoren gäller löpande from 2014-11-25 och kan komma att ändras. Det åligger dig som användare att själv hålla dig uppdaterad om eventuella villkorsändringar.

§3 WEBBLÄSARE

Vår webbplats är testad för att fungera med de flesta webbläsare och operativsystem. Vårt mål har varit att göra en sida som fungerar för alla. Då vi valt att använda modern teknik för vår webbplats kan problem dock uppstå vid användande av äldre webbläsare.

§4 COOKIES

Genom att besöka och använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Om besökaren inte har begränsat användandet av cookies i sin webbläsare anses besökaren ha samtyckt till att cookies används på Legal Career. Om du inte accepterar användningen av Cookies kan du inte använda de tjänster som kräver inloggning.

§5 SESSIONSCOOKIES

Vi använder sessionscookies på vår webbplats. Det är en form av cookies som enbart sparas temporärt i din dators minne under tiden du är aktiv på webbplatsen. Sessioncookien försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder denna form av cookie för att kommunikationen mellan din dator och vår server ska fungera. Våra sessionscookies möjliggör att du kan använda olika funktioner och tjänster på webbplatsen. De ger oss ingen information om dig som användare och de kan inte heller förmedla några virus till dig.

§6 GOOGLE ANALYTICS OCH MIXPANEL

Vi använder Google Analytics och Mixpanel för att kunna mäta och utvärdera vår webbplats. Syftet är att kunna göra förbättringar och förenkla för våra webbesökare. Legal Career har även rätt att registrera samt föra statistik över besökarens användning av tjänsten.

§7 INTEGRITETSPOLICY

De uppgifter du registrerar på Legal Career – t ex i ditt användarkonto, profil och CV kommer inte att bli tillgängliga för andra förrän du själv så väljer. Samtliga uppgifter, liksom dina aktiviteter på vår webbplats lagras i vår databas. Dina uppgifter finns ej tillgängliga för tredje part (kundföretag) förrän du själv aktivt väljer att vara sökbar. Vår hantering och behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med PuL (personuppgiftslagen). Läs mer om PuL

§8 SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN

När du registrerar dig hos Legal Career samtycker du till att Legal Career kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204 PuL) samt annan tillämplig lagstiftning. Personuppgifter är sådana uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar en profil på Legal Career. Utöver detta omfattar begreppet namn, personnummer, adress, telefonnummer, foto, referenser, tidigare arbetslivserfarenhet, betyg och utbildning, anställningstid och arbetsuppgifter. Samtycket gäller till dess att du antigen själv återkallar ditt samtycke och avslutar ditt konto eller till dess att Legal Career avslutar ditt konto på grund av brott mot våra riktlinjer. I och med registrering samtycker du till att den information som du förser Legal Career med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar i syfte att ge dig och andra användare en bättre upplevelse av våra tjänster och för att kunna utveckla kvaliteten av dessa.

§9 LAGRING AV UPPGIFTER

Du väljer själv vilka uppgifter du vill registrera och du ansvarar själv för att informationen är korrekt och vi uppmanar dig att kontinuerligt uppdatera din profil så att vi alltid har korrekt information.

Du har rätt att korrigera alla lagrade uppgifter som hänför till dig som person. Du har vidare rätt att begära att vi rättar eventuella felaktigheter i fråga om personuppgifter.

Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande så länge det är nödvändigt för att kunna utföra den tjänst du har begärt eller för vilket du gett oss ditt samtycke. Detta görs undantag för om det finns rättsliga krav för att bevara uppgifterna, exempelvis bokföringsregler eller en pågående juridisk process.

§10 VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL

Legal Career samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna vara din karriärpartner. Uppgifterna används även för att kunna uppmärksamma dig på relevanta karriärtjänster som kommuniceras genom Legal Career.

Dina personuppgifter kommer att användas av Legal Career samt vid behov kommuniceras med våra kunder. Användning, utlämnande eller bevarande av personlig information kan vara nödvändig för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet. I kommunikationen med Legal Career genom exempelvis e-post eller telefonsamtal kan vi komma att spara information för att kunna utföra och förbättra våra tjänster.

Genom att registrera en profil på Legal Career anses du ha samtyckt till Legal Careers behandling av dina personuppgifter.

PULANSVARIG: Marcus Bouvin [email protected]

§11 LÄNKA TILL OSS

Länka gärna till Legal Careers webbplats men var noga med att följa våra riktlinjer:

All form av länkning som strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning är förbjuden. Det är inte heller tillåtet att länka till eller från webbplatser som är och/eller kan uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande.

§12 LÄNKNING I TEXT

Det ska alltid framgå tydligt vem som är avsändaren till länken.

§13 LÄNKNING VIA LOGOTYP

Länkning till Legal Career som sker via logotyp ska alltid godkännas av Legal Career innan publicering. Kontakta vår marknadsavdelning för att få logotyp i rätt format och för godkännande på [email protected]. Det är viktigt att vår grafiska profil följs och att logotypen inte modifieras. Var därför noga med att inte ändra och förvanska logotypen i färg, form eller proportion.

§14 LÄNKPOLICY - HUR VI LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Legal Career förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska ligga på webbplatsen. De länkar vi har på vår webbplats syftar till att underlätta navigeringen för våra besökare samt att ge information om de företag vi hjälper med att profilera sig mot besökarna på vår webbplats.

§15 SPRÅK

Innehållet på www.legalcareer.se finns endast tillgängligt på svenska.

§16 KONTAKT OCH SUPPORT

Har du tekniska problem, allmänna frågor, behöver stöd i ditt arbetssökande eller vid rekrytering eller har synpunkter på vår webbplats? Kontakta oss på [email protected].