Öckerö kommun söker kommunjurist

Location pin Öckerö
Clock

Om arbetsplatsen

Öckerö kommun består av 10 öar väster om Göteborg och har ca 13 000 invånare. Vi är en levande skärgårdskommun året runt, som präglas både av närheten till havet och till storstaden. Öckerö kommun har nyligen genomfört en förändring inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Detta innebär att samtliga fyra centralt organiserade styr-och stödenheterna numera är inordnande under ett gemensamt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet benämns centralt Styr & stöd och består av Ekonomienheten, Personalenheten, Juridik-och kanslienheten och Digitalisering- och kommunikationsenheten. Kännetecknande för samtliga fyra enheter inom verksamhetsområdet ska vara att eftersträva en enhetlig, ändamålsenlig och effektiv funktion med tydligt ansvar och uppdrag. Juridik- och kanslienheten är en styr- och stödfunktion som fungerar som ett nav i flödet av ärende- och beslutsprocesser med nära kontakt med både politiker, chefer och handläggare. Enheten består av 5 anställda och nu vill vi utöka personalstyrkan med en kommunjurist.


Arbetsuppgifter

Som kommunjurist är du centralt placerad på juridik- och kanslienheten men arbetar kommunövergripande. Du tar dig an förvaltningsrättsliga och kommunrättsliga frågeställningar och är ett stöd för kommunens politiska organ, verksamheter och bolag i juridiska frågor. De stora övergripande rättsområdena som du kommer att arbeta med är kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, den nya dataskyddsförordningen, plan- och bygglagen samt hur förändringar i dessa påverkar kommunens verksamheter. 


Utöver detta kommer du även att arbeta med översyn av kommunens reglementen och delegationsordningar, liksom handläggning av olika former av ärenden. I din roll som kommunjurist ingår att ge råd och stöd i diverse juridiska frågor till både politiker och tjänstemän. Du kan även komma att bistå kommundirektören i olika frågor av såväl juridisk som strategisk karaktär.


Som kommunjurist ansvarar du för att utbilda våra politiker och tjänstemän inom framförallt förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet och sekretess samt den nya dataskyddsförordningen. Du kommer även att vara involverad i att utbilda nya politiker inför mandatperioden 20192022.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med kommunalrättsliga och förvaltningsrättsliga frågor. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll samt tvekar inte att ta egna initiativ. Du är en drivande person som gör balanserade avvägningar och prioriteringar utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv, där du tar hänsyn till kommuninvånarnas och verksamheternas behov. Du är uthållig, stresstålig, har ett positivt och öppet förhållningssätt samt är flexibel i ditt arbetssätt. Du är även tydlig i din kommunikation och säkerställer att dina budskap når fram.


Du har:

•Juristexamen.

•Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.

•Kunskap om olika slags lagstiftning som reglerar arbetet i offentliga verksamheter.


Ansökan

Referensnummer:   0210/18

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Öckerö kommun avser att genomföra denna rekrytering i egen regi och ber därför vänligen men bestämt att rekryteringsföretag inte kontaktar oss för att erbjuda sina tjänster.