Hamilton söker M&A-jurister till Corporate | M&A

Location pin Stockholm
Clock

Som en av Sveriges största affärsjuridiska rådgivare med drygt 100 medarbetare erbjuder Hamilton ett brett utbud av affärsjuridiska tjänster till svenska och internationella klienter. Vår vision är att vara den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige.

Vill du bli en av oss? 

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster och söker därför ytterligare Associates till vår verksamhetsgrupp Corporate | M&A, med start snarast. Hamilton är en av de ledande affärsjuridiska advokatfirmorna i Sverige. Vi biträder svenska och internationella företag och finansiella institutioner i intressanta och komplexa uppdrag som ofta involverar flera av våra verksamhetsgrupper. Som Associate hos oss får du tidigt eget ansvar och förutsättningar att utvecklas snabbt i en högpresterande och dynamisk miljö.

Vår verksamhetsgrupp Corporate | M&A har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av att struk­tu­re­ra och ge­nom­fö­ra al­la ty­per av företagsförvärv, bå­de vid af­fä­rer in­om Sverige och i sam­band med grän­sö­ver­skri­dan­de trans­ak­tio­ner. Gruppens ju­ris­ter har bred er­fa­ren­het från oli­ka bran­scher och bi­står kli­en­ter med att upp­rät­ta, grans­ka och för­hand­la trans­ak­ti­ons­do­ku­men­ta­ti­on och kom­mer­si­el­la av­tal. Gruppen an­li­tas av bland an­nat risk­ka­pi­tal­fö­re­tag, ent­re­pre­nörs­driv­na bo­lag, in­du­stri­bo­lag, star­tups samt ban­ker och and­ra fi­nan­si­el­la in­sti­tut.

Din profil 

Vi söker dig med juristexamen som har tre till fem års erfarenhet av arbete med företagsförvärv vid advokatfirma.  Vi ser framför oss att du har ett genuint intresse för affärsjuridik samt en stark drivkraft och vilja att utvecklas och prestera för att nå resultat på allra högsta nivå tillsammans med andra högpresterande kollegor. Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vad vi erbjuder

Som Associate hos oss blir du en del av ett team bestående av skickliga specialister och vårt nätverk som ger dig en utmärkt fortsättning på karriären. Du kommer att arbeta i intressanta och komplexa uppdrag där du utmanas att utvecklas i rollen som affärsjurist. Till stöd för din utveckling kommer du att omfattas av Hamilton Excellence, vårt karriär- och kompetensutvecklingsprogram som innehåller processer och verktyg för din professionella utveckling. Hamilton Excellence består av formella utbildningar i form av Hamilton Boot Camp för nyanställda och det breda utbildningsprogrammet Hamilton Academy samt ett ramverk av tydliga och transparenta mål och förväntningar för Hamilton Career. Du har en Partner som din personliga mentor. Sammantaget bidrar detta till en kunskapsintensiv, utmanande och inspirerande karriärplattform. Om du siktar högt har du alla möjligheter att lyckas hos oss!

Besök oss gärna på www.hamilton.se, LinkedIn, Instagram och Facebook.

Ansökan           

I denna rekrytering samarbetar vi med Legal Career. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Selin, 0707 - 200 190, och ansökan sänder du till [email protected]

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande, dock senast den 7 december 2018.