Erfaren bolagsjurist med centralt funktionsansvar för penningtvätt

Location pin Nyköping m.fl
Clock

Sörmlands Sparbank har cirka 200 anställda på ett flertal lokalkontor i bl.a. Katrineholm och Nyköping. Sparbanken ägs av sina kunder och har som övergripande syfte att främja sparandet och en positiv samhällsutveckling genom att investera i bland annat kultur, utbildning, miljö, idrott och ungdomsverksamhet inom bankens geografiska verksamhetsområde. Banken har en omfattande verksamhet som omfattas av rörelsereglering för bank, värdepapper och försäkring.

Vi söker nu en erfaren bolagsjurist med centralt funktionsansvar för penningtvätt. Du kommer att tillhöra avdelningen Bolagsjuridik som består av fyra bolagsjurister och en chefsjurist. Chefsjuristen rapporterar direkt till verkställande direktören och ingår i företagsledningen. Avdelningen är nära sammankopplad med AML-funktionen som består av en chef och två medarbetare. Båda funktionerna arbetar i ett högt arbetstempo med stor arbetsglädje och en mycket god sammanhållning. Vi arbetar flexibelt på de olika kontoren och även på distans.

Du har juristexamen och minst fem års yrkeserfarenhet från bank, finansiellt företag, departement, myndighet eller advokatbyrå. Du ska vara intresserad av regulatoriska frågor med särskild inriktning på rörelsereglering och penningtvätt. Kunskap om personuppgiftslagen är meriterande.

Som bolagsjurist kommer du att vara starkt bidragande till bankens utveckling genom de regulatoriska projekt som drivs från avdelningen. Projekten innefattar både förstärkning av bankens interna styrning och kontroll och implementering av nya regelverk. Du kommer även att självständigt driva frågor avseende rörelsereglering och stötta verksamheten löpande bl.a. vid avtalsskrivning och utbildning.

Som centralt funktionsansvarig för bankens penningtvättsarbete arbetar du nära AML-funktionen och är bl.a. ansvarig för följande;

  • säkerställande av verksamhetens regelefterlevnad gentemot externa regelverk samt kontroll och uppföljning av interna regelverk
  • stöttning och utbildning av verksamheten
  • rapportering till polismyndigheten
  • rapportering till styrelse, vd och flertal interna funktioner

Rollen förutsätter att du är ansvarstagande, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Som bolagsjurist är det särskilt viktigt att du är resultatorienterad och har en problemlösande analytisk förmåga. Som centralt funktionsansvarig är det särskilt viktigt att du kan förstå verksamheten och dess risker samt att du har ett gott omdöme. 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta chefsjurist Susanne Sjödin-Svensson på tel.nr 070 – 243 52 72.

Kontaktperson för Finansförbundet är Bettina Johansson med tel.nr 0150 – 758 19. 

Din ansökan skickar du via mail till ansokan@sormlandssparbank.se senast den 30 oktober 2017.

Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.