Vi rekryterar juridisk kompetens på alla nivåer och är en del av Blendow Group AB som har 25 års erfarenhet av kompetensförsörjning för jurister.

Legal Career rekryterar till samtliga roller inom det juridiska tjänsteområdet. Vi erbjuder rekrytering genom hela processen från platsannonsering, search, intervjuer, referenstagning och anställning.
Varje uppdrag är unikt och följer en tydlig och trygg rekryteringsprocess för att säkerställa att vi hittar rätt kandidat till aktuell tjänst eller uppdrag. Vid tillfälliga arbetstoppar eller när du behöver en anställning för ett tidsbestämt uppdrag kan vi erbjuda interims- eller uthyrningsuppdrag.

Dagligen kartlägger vi hundratals jurister och oftast är det genom en personlig kontakt. Det ger oss en unik kunskap om olika roller inom juristyrket och vad de personerna önskar och vill när det kommer till kompetens och karriär. Det tar vi med oss i processen med att matcha aktuella kompetenskrav till uppdrag och tjänster. Vår närhet till branschen är nyckeln till en lyckad rekrytering och träffsäker matchning mellan uppdrag och person.

Vi kopplar vår rekryteringsprocess till våra egna mediekanaler som snabbt når Sveriges jurister. Det är ett unikt samarbete där vi utan omvägar når yrkesverksamma jurister och juridikstuderande. Det ger en effektiv rekryteringsprocess med tydliga och trygga fördelar för rekryterande företag och organisationer.

Kontakta oss

Henning nordenquist

Henning Nordenquist
Senior Rekryteringskonsult och ansvarig för Legal Career
henning.nordenquist@legalcareer.se
073–363 32 31Rekryteringstjänster