Tillfälliga behov uppstår i alla organisationer och då är lösningen ofta att ta in erfarna chefer eller specialister i samband med övergångsperioder. Exempelvis vid föräldraledighet, sjukdom, ett tillfälligt projekt eller i väntan på rekrytering. Vår specialisering är att tillsätta jurister.

Vi arbetar med interima chefs- och specialistuppdrag, för kortare och längre uppdrag, allt efter våra kunders önskemål. Det är ett kostnadseffektivt val då det inte medför några uppstarts- eller avvecklingskostnader.

Som interimsjurist är du anställd av Legal Career alternativt fakturerar du från eget bolag och blir då underkonsult hos vår kund.

Legal Interim leds av Henning Nordenquist som har 30 års erfarenhet av rekrytering till många olika branscher.


Våra områden