Tillfälliga behov uppstår i alla organisationer och då är lösningen ofta att ta in erfarna chefer eller specialister i samband med övergångsperioder. Exempelvis vid föräldraledighet, sjukdom, ett tillfälligt projekt eller i väntan på rekrytering. Vår specialisering är att tillsätta jurister.

Vi arbetar med interima chefs- och specialistuppdrag, för kortare och längre uppdrag, allt efter våra kunders önskemål. Det är ett kostnadseffektivt val då det inte medför några uppstarts- eller avvecklingskostnader.

Som interimsjurist är du anställd av Legal Career alternativt fakturerar du från eget bolag och blir då underkonsult hos vår kund.


Våra områden