Vi är specialiserade på att hitta chefsjurister och delägare till advokatbyråer.

Vid rekrytering av nyckelpersoner till högre befattningar behövs ofta en annan typ av process än vid vanliga rekryteringar. Med mycket lång erfarenhet av att hitta rätt kompetens inom juristbranschen erbjuder vi Executive Search. Tjänsten innebär att vi aktivt söker upp och kontaktar aktuella kandidater bäst lämpade för vår kunds specifika verksamhet.

Executive Search kan vara den mest lämpande metoden när den kompetens som söks är så specifik att antalet lämpliga kandidater är begränsat eller när de kandidater man vill attrahera sannolikt inte aktivt själva söker nytt arbete. Andra orsaker till att använda Executive Search är när det av olika skäl är konfidentiellt att kunden rekryterar och när en professionell bearbetning behövs för att väcka intresse hos utvalda personer.


Exempel på befattningar vi rekryterar till

Delägare till advokatbyråer

Chefsjurist


Våra områden