Vi på Legal Career har som affärsidé att föra samman jurister med arbetsgivare som söker nya jurister.

Genom LEGAL CONNECT får du som arbetsgivare tillgång till skräddarsydd information om jurister som ingår i LEGAL CONNECTS juristpool.

För dig som jurist distribuerar vi efter ditt godkännande en sammanfattning av ditt CV till sådana arbetsgivare du valt.

Om ömsesidigt intresse finns sammanför vi sedan dig som jurist med dig som arbetsgivare.


Våra områden