Kategori: Alla inlägg

Konsultchef på Legal Career Juristrekrytering och Interim

Legal Career stärker teamet med en ny konsultchef

Trots att det rådande marknadsläget gjort att många aktörer i rekryterings-branschen tvingats skära ned på personal ser Legal Career en fortsatt ökad efterfrågan på sina tjänster inom juristrekrytering och interimslösningar, [...]
Read more

Så attraherar ni nya medarbetare!

Att attrahera och behålla högpresterande medarbetare är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i dagens konkurrensutsatta affärsvärld. Inte minst gäller detta vid rekrytering av jurister, särskilt för advokatbyråer [...]
Read more

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

En kompetensbaserad rekryteringsprocess strukturerar urvalet av kandidater på ett mer objektivt och standardiserat sätt, med fokus på att hitta kandidater med de nödvändiga kompetenserna och färdigheterna för att utföra jobbet [...]
Read more

Hur kan AI hjälpa jurister?

Artificiell intelligens har på senare tid blivit allt mer relevant för jurister. Implementeringen av artificiell intelligens i juridiska verksamheter kan leda till en rad fördelar som kan hjälpa till att [...]
Read more

Från byrå till bolag – att komma närmare affären

När allt högre krav ställs på regelefterlevnad ökar företagens behov av både snabba och korrekta riskbedömningar och av interna kontrollfunktioner. Med det följer också ett växande behov av skickliga bolagsjurister [...]
Read more

Så skriver du ett bra jurist-CV!

Hur ditt CV är utformat kan göra stor skillnad för om du går vidare från första gallringen i rekryteringsprocessen – eller om du blir förbisedd. Ibland kan erfarna och kompetenta [...]
Read more

Juristers utmaningar och möjligheter

Det har minst sagt varit ett omvälvande år – och än är det inte slut. Ett krig i Sveriges absoluta närområde och den släpande effekten av pandemiåren verkar nu leda [...]
Read more

Fyra tips för en lyckad rekrytering!

En felaktig rekrytering kan både bli dyrt och bidra till onödig stress för dig och dina kollegor. För att hjälpa dig i jakten på den rätta kandidaten kommer här fyra viktiga [...]
Read more

Varför är det svårt att rekrytera jurister?

Nu upplever många i branschen att den höga rörlighet vi sett på arbetsmarknaden sedan början av året börjar avta, vilket gör att konkurrensen om de bästa juristerna förväntas bli ännu [...]
Read more

Public bid manager – en roll för framtiden?

2020 omsatte de offentliga affärerna över 700 miljarder kronor, alltså en sjättedel av Sveriges totala BNP. Men enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten får var femte upphandling endast ett anbud, och i [...]
Read more

Så lyckas du med nästa rekrytering

Upprätta en tydlig plan Utan intern samsyn på praktiska detaljer som tidsramar och arbetsfördelning kan processen medföra onödig stress för de inblandade, vilket i sin tur kan göra att viktiga [...]
Read more
Blendow Publishing AB (556954-9628)

Sarah Berlin

Consultant Manager

Jonas Glädt

Chief Operating Officer

Bianca Säll

Recruiter & Marketing Manager