Många företag efterfrågar juridisk kompetens i styrelsen och därför har vi specialiserat oss på att hjälpa företag att hitta personer med denna specifika kompetens.

Under senare år så har tydligare krav på ”corporate governance”, jämlikhets- och mångfaldsfrågor och allmänt ökade ambitioner lett till att processen som är kopplad till styrelserekrytering professionaliserats i allt större utsträckning. Vi finner att samma krav på en analytisk och strukturerad sökprocess som för ledande befattningar gör att detta område utgör ett allt mer efterfrågat område.

Vi är väl förtrogna med vad som krävs för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete, de krav på specifika kompetenser och erfarenheter som finns samt vikten av styrelsens sammansättning.


Våra områden