3 oqi1az

Var tredje jurist: Jobbet påverkar hälsan negativt

Advokat: ” Jag blir stressad av att känna att jag aldrig räcker”.

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2019, som besvarats av 2 100 jurister, fick deltagarna svar på frågan ”Upplever du att jobbet påverkat din hälsa negativt?”

Drygt var tredje, 35 procent, svarade ja. 61 procent svarade nej. Bland advokater var andelen som upplevde att deras hälsa påverkades negativt högre, 38 procent. Tendensen märks än tydligare hos biträdande jurister där andelen som svarade ja på frågan var 46 procent.

Upplever du att ditt arbete påverkar din hälsa negativt?

Samtliga

Ja 35 %

Nej 61 %

Vill ej svara 4%

Advokater

Ja 38%

Nej 59%

Vill ej svara 3%

Några röster från de advokater som deltagit i undersökningen: 

Negativ stress är ständigt närvarande. Kvällar och helger är inte fria från arbete. Semestrar blir korta,

avbrutna och svårplanerade.

Det är svårt att dra gränser i advokatyrket, vad gäller tillgänglighet och kort varsel etc. Det är mycket

svårt att stänga av arbetet.

Mycket stress påverkar sömnen negativt i perioder.

Jag blir stressad av att känna att jag aldrig räcker till. Det går ut över min familj och ger mig dåligt samvete.

Svårt att hinna med regelbunden träning, sociala sammankomster, sliter på min relation då jag ofta ställer in saker.

Hög arbetsbelastning och höga krav. Jag har precis fått en hjärnblödning.

Sömnsvårigheter och oro. Svårt släppa tankar på jobbet. Otydligt ledarskap och internpolitik tar mycket energi.

Påverkar den mentala hälsan. Mycket stress och oro för leveranser i tid, att göra felsteg som kan få orimliga proportioner, besvärliga klienter som är krävande och samtidigt dåliga betalare.

Debiteringskravet är ett stressmoment. Du måste hela tiden, varje dag, varje månad ha ett kvitto på att du presterar.

Biträdande jurister

Ja 46%

Nej 50%

Vill ej svara 4 %

Några röster från de biträdande jurister som deltagit i undersökningen:

Jag har ångest och stundtals depression på grund av att jag inte kan påverka mitt arbete, samt inte kan planera min framtid.

Jag tyngs emellanåt av hård arbetsbelastning med svåra moment som jag får otillräckligt stöd i att utföra. Det skapar en negativ stress som tynger mig.

Jag hinner inte sova, träna eller laga mat, vilket är nödvändigt för en god hälsa. Jag är även stressad över jobb och måste vara tillgänglig när jag är hemma eller på semestern.

Debiteringskravet är ett stressmoment. Du måste hela tiden, varje dag, varje månad ha ett kvitto på att du presterar.

Stress leder till hög puls, svårt att sova, korttidsminnet är påverkat, känner mig låg och nedstämd, kan inte planera mitt liv eftersom man aldrig vet om man måste jobba.

Jobbet kräver väldigt mycket tid och tillgänglighet, vilket leder till att jag måste prioritera bort sådant som träning och sömn många gånger. Detta leder till att jag får sämre förutsättningar att hantera negativ stress och att känna glädje kring arbetet trots att jag tycker det är stimulerande.

Dåliga instruktioner och obefintlig feedback leder till att jag alltid känner mig otillräcklig och ouppskattad.

Har höga krav på mig själv och överarbetar gärna.

Jag har svårt att koppla bort arbetet och har svårt att sova. Krav och tidsfrister bidrar till stress.