Kostympenna jvuaci

Ta nästa steg i karriären - 5 tips!

Här presenterar Legal Career 5 tips för ditt nästa steg i karriären:

1. Ditt personliga varumärke

 • Bygg en vinnande LinkedIn-profil. Se till att din profil är uppdaterad och informativ. Be om rekommendationer från tidigare kollegor och chefer.
 • Stick ut genom att nischa dig inom ett kompetensområde och visa tydligt vad du vill uppnå.
 • Nätverka både i branschen och i andra sammanhang. Gå på frukostseminarier och föreläsningar när du kan. Ta kontakt med och ät lunch med personer som inspirerar dig.

2. Självinventera

 • Vad kan du, vem är du och vilka drivkrafter har du?
 • Titta både på lång- och kort sikt.
 • Fundera på vad som får dig att prestera extra bra och hur du kan förstärka det.
 • Ta hjälp av någon som kan utvärdera ditt professionella rykte; hur framstår du och vilken bild förmedlar du av dig själv som yrkesperson?

3. Visualisera

 • Skapa en målbild att sikta på och hitta kraft i.
 • Låt framtidsbilden ha olika steg och etapper, då blir det lättare att ta sig an en sak i taget och samtidigt orka behålla fokus på det långsiktiga.
 • Gör strategier för processen och sätt delmål.

4. Avsätt tid för reflektion

 • Utvärdera dina insatser och investeringar.
 • Diskutera med någon du litar på och som förstår dig.
 • Att vara kvar i något som du inte trivs med, försämrar långsamt din prestation och gör att sträckan att ta sig vidare blir än längre. Våga förändra och byta!
 • Boosta dig själv och omge dig med personer som tror på dig och ger dig positiv energi.

5. Hitta fler vägar att nå dit på

 • Lägg ut flera krokar och fundera över alternativa vägar att nå dit du vill.
 • Fundera över vilka kontakter och ingångar du har.
 • Var påstridig och alert, ta en personlig kontakt och presentera dig själv.
 • Håll dig uppdaterad om aktuella tjänster och uppdrag på Legal Career och Dagens Juridik.


Lägg även in din profil på Legal Career och hör av dig direkt till oss om du skulle vara intresserad av ett specifikt område.