Sdltc4d85b4 nh 1 700x428 nov9vt

Sveriges jurister: Det här trivs vi bäst med på jobbet

Det är varken lönen eller arbetstiderna som får juristerna att trivas på jobbet, enligt Juristbarometern 2019.

I undersökningen Juristbarometern 2019, som besvarades av 2100 yrkesverksamma jurister, ställdes frågan ”Hur nöjd är du med din arbetsplats”. De svarande fick sedan betygsätt detta på en skala 1-10. För samtliga svarande blev medelvärdet 7,9. För advokaterna blev medelvärdet högre, 8,3 medan det blev lägre för biträdande jurister: 7,6.

Deltagarna fick även svara på frågan ”Vad är bäst med ditt jobb?”. ”Arbetsuppgifterna” var det mest ikryssade alternativet, 44 procent.


 Resultat, samtliga svarande

Uppgifterna 44 procent

Kollegorna 22 procent

Juridiken 12 procent

Tiderna 10 procent

Lönen 6 procent

Även om man enbart tittar på svaren från de deltagande advokaterna så är det fortfarande ”arbetsuppgifterna” som uppskattas av flest.


Resultat advokater:

Uppgifterna 47 procent

Kollegorna 18 procent

Juridiken 13 procent

Lönen 8 procent

Tiderna 7 procent

 

Resultat, biträdande jurister:

Bland de biträdande jurister som deltagit i undersökningen är det i stället kollegorna som anses vara den största fördelen med jobbet:

Kollegorna 40 procent

Uppgifterna 34 procent

Juridiken 13 procent

Lönen 6 procent

Tiderna 5 procent

 

Källa: Juristbarometern