Bild utskick tolida

Juriststudenterna glödheta på arbetsmarknaden

Drygt åtta av tio juriststudenter har ett kvalificerat jobb inom tre månader efter att de tagit sin examen. Det visar siffror från kommande undersökning som fackförbundet Jusek låtit göra.

– Jurister är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. I tävlan om framförallt unga talanger måste arbetsgivare erbjuda både konkurrenskraftiga löner och goda villkor även i övrigt för att vara attraktiva, säger Sofia Hylander, opinionsbildare på Jusek.

I en stundande rapport från fackförbundet Jusek har man låtit drygt 2 100 nyexaminerade studenter svara på frågor om sin arbetsmarknad.

Hälften har jobb innan de examinerats

Resultatet visar att jurister har väldigt lätt att få jobb efter sin examen, samt att de är ännu mer eftertraktade på arbetsmarknaden idag än för två år sen.

Fler än 80 procent av juriststudenterna har ett kvalificerat jobb inom tre månader efter sin examen och nära hälften får sitt första jobb innan de avslutat sin utbildning. När samma undersökning gjordes för två år sedan var den endast fyra av tio som hade ett jobb innan de avslutat sina studier.

– Eftersom de flesta nyutexaminerade jurister har lätt att få jobb behöver arbetsgivare erbjuda förutsättningar som innebär att medarbetare vill stanna kvar och utvecklas. Sedan tidigare vet vi att nyutexaminerade jurister rankar bra kollegor och ett gott ledarskap högst hos arbetsgivare, säger Sofia Hylander.