Sdl8ag3bynzsbq nh 700x466 bxp4yy

”Jurister måste börja se misslyckanden som utveckling”

Juristernas 10 förslag på hur man ska behandla varandra: ” Var inte så fixerade vid verbala och extroverta män”.

I samband med undersökningen Juristbarometern 2019, som under våren besvarades av över 2100 yrkesverksamma jurister, fick de medverkande svara på vad svenska jurister som grupp kan bli bättre på. Här är några av de svar som tar fasta på hur jurister beter sig mot sina kollegor.

  • Se inte varandra som rivaler.
  • Var inte så prestigefyllda, mindre tävlingsinriktade, samarbeta mer
  • Prata mer om misslyckanden, se misslyckanden som utveckling
  • I kontakten med andra jurister finns en missunnsamhet och en avundsjuka kring framgång som hos de flesta odlas redan på utbildningen.
  • Lär av varandra, värdera olika mänskliga egenskaper

Sluta konkurrera på ett sådant sätt att resultatet blir lidande

  • Att få in i skallen att det finns viktigare saker i livet än jobb och leveranser.
  • Var inte så fixerade vid verbala och extroverta män.
  • Stötta varandra, bilda nätverk och sluta konkurrera på ett sådant sätt att resultatet blir lidande.
  • Arbeta med värdefrågor kring hur en jurist ska vara eller agera.
  • Man kan säga så här, det finns bara en enda yrkesgrupp som har större problem med arrogans, högfärd och självupphöjdhet, och det är läkare, så juristutbildningen och yrket måste bli något helt annat än vad det är idag.Källa: Juristarometern 2019