Sdltdbc3cde nh 700x467 a7m8ci

Jurister bör ta större plats i samhällsdebatten

Juristernas 20 förslag på hur kåren kan ta större samhällsansvar: ”Läs mer skönlitteratur, stärk integriteten och tänk utanför boxen".

I samband med undersökningen Juristbarometern 2019, som under våren besvarades av över 2100 yrkesverksamma jurister, fick de medverkande svara på vad svenska jurister som grupp kan bli bättre på. Här är några av svaren som tar fasta på juristernas roll i samhället. Åsikterna varierar men en sak tycks gemensam: att jurister bör ta större plats i samhällsdebatten.

1. Att bidra till socialt och miljömässigt ansvar. Föra in sociala och hållbarhetsmässiga aspekter i sin rådgivning.

2. Delta i samhällsdebatten. Lyfta upp frågor om grundläggande mänskliga rättigheter som äganderätten och yttrandefrihet. Förklara varför vissa aktualiteter är ohållbara juridiskt, som gymnasielagen, vapenlagen m.fl.

3. Sprid att staten inte alltid är god.

4. Led den allmänna debatten i samhället mot ökad faktaorientering från polarisering och ovederhäftighet.

5. Verka för ökad jämställdhet.

6. Att våga sluta vara så präktiga och likriktade.

7. Tänka utanför boxen och arbeta mer och bättre tillsammans (mer prestigelöshet och självkritik).

8. Det finns en utbredd okunskap bland allmänheten om hur det svenska rättssystemet fungerar, och när endast ett fåtal jurister syns i traditionella och sociala medier och ibland spär på den skeva bild som målas upp finns det en risk att förtroendet för rättsväsendet försämras ytterligare.

9. Generellt måste jurister höja sin integritet. Den är låg i dag. Det är mycket snack om höga ideal om rättsstatliga principer, inte minst från samfundet, men när det gäller i praktiken är det få jurister som vågar stå upp. Riskerna med att stå upp och var motvalls är för stora i juristkollektivet.

10. Säga ifrån mer avseende orättvisor.

"Sveriges jurister bör försöka komma bort från inställningen att juristvärlden är en ”värld i världen"

11. Jurister måste bli bättre på att förmedla varför rättssamhället fungerar som det gör till övriga befolkningen. Genom att låta media styra skildringen av hur domstolar, poliser, åklagare, advokater och media utövar sin respektive verksamhet så riskerar vi att hamna i en situation där juridiken verkar meningslös för gemene man.

12. Stå upp för logik i samhället, inte vara så politiskt korrekta utan delta och tillföra sans i samhällsdebatten och det offentliga samtalet, påtala ologiskheter och annat i det offentliga samtalet.

13. Svenska jurister begriper inte alltid att offentliga debatter inte handlar om att tolka gällande rätt, utan snarare hur rätten borde vara utformad. Jurister behöver acceptera att de inte har expertstatus i sådana debatter, snarare en roll som viktig vägledare som kan påminna om grundläggande frågor (rättsstatsargument, regelkonflikter, förenlighet med grundlag och EU-rätt, mm.) eller belysa konsekvenser för offentlig förvaltning, föreningsliv, arbetsmarknad, eller poängtera brister i metod (beredningskrav etc.).

14. Prioritera bildning högre. Från att ha varit ett yrke, som genom andra yrken i den finansiella sektorn i alla fall haft en aura av allmänbildning, är stämningarna på de affärsjuridiska byråer i dag inte alls så.

15. Mer skönlitteratur och de ädla konsterna skulle verksamheten må bra av.

16. Att värna om jurist- och advokatkårens anseende genom att exempelvis sluta betrakta juridisk rådgivningsverksamhet som en servicetjänst som alla andra som ska prånglas ut genom pinsamma marknadsföringskanaler.

17. Engagera sig i samhällsfrågor. Idag finns en fokusering på ekonomiskt utbyte som inte är positiv för branschen, eller för den delen på samhället i övrigt. När såg vi senast en debatt som avser ideologier och livsfrågor och inte vad jag får i plånboken?

18. Engagera sig i viktiga samhällsfrågor, såväl stora som små. Jurister skulle kunna påverka samhällsklimatet mycket mer, både politiskt, genom lagar eller synas och höras mer kring viktiga samhällsfrågor än att bara gagna det egna varumärket och verksamheten.

19. Särskilt affärsjurister behöver nog ta ett större samhällsansvar. Det är mer fokus på CSR arbete nu, men det skulle kunna göras mer och med större samordning.

20. Sveriges jurister bör försöka komma bort från inställningen att juristvärlden är en ”värld i världen”, med förutsättningar som den som vill vara en del av juristvärlden måste acceptera. Resonemang om hållbarhet, ur ett socialt och psykiskt perspektiv, har ännu inte vunnit tillräckligt inflytande bland svenska jurister.