Copy of untitled 4 e3jcco

Fyra tips för en lyckad rekrytering!

Förväntningar

En välformulerad kravspecifikation är grunden för en lyckad rekrytering. Men utan intern samsyn på praktiska detaljer som tidsramar och arbetsfördelning kan processen medföra onödig stress för de inblandade, vilket i sin tur kan göra att viktiga kandidater faller bort eller missas. Börja därför med att formulera tydliga förväntningar inte bara på på kandidaten, utan även på rekryteringsprocessen och resultatet.

Planera, kommunicera och strukturera

Gör en ordentlig plan för hur rekryteringsprocessen ska gå till, vem som ska göra vad, vilka deadlines vilka uppgifter har och kom ihåg att dokumentera allt noggrant. I renodlade rekryteringsverktyg som TeamTailor finns bra funktioner för att hantera rekryteringsprocesser med många inblandade. Men mer generella projekthanteringsverktyg som Trello kan vara bättre för det förberedande arbetet. Glöm inte att ni hanterar personuppgifter och att ni måste följa GDPR!

Våga be om hjälp!

Alla kan inte vara experter på allt. Om du är osäker på en kompetens, ett krav eller något annat som rör processen eller en kandidat, be om hjälp! Det kanske en rekryteringsfirma som är specialiserad på just den roll ni rekryterar för? Även om ni gör själva rekryteringen själva kan en bra rekryteringspartner bidra med kandidater, rådgivning eller interimslösningar om er ordinarie process drar ut på tiden. Har ni många sökande kan den initiala screeningen med telefonintervjuer ta lång tid, och även här kan en rekryteringspartner hjälpa er effektevisera processen.

On-Boarding

Anställningsavtalet är signerat och klart, vad händer nu? Nu börjar kanske den viktigaste delen av rekryteringsprocessen. Genom ett välstrukturerat och genomtänkt onboardingprogram säkerställer ni att er nya kollega snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter och i arbetslaget. Kom ihåg att göra regelbundna uppföljningar där ni stämmer av hur väl den rekryterades förväntningar har uppfyllts och vice versa. Det här arbetet är otrolig viktigt, inte bara för den nyanställdes välbefinnande utan också för att minska personalomsättningen och öka produktiviteten.


Har du frågor om rekrytering? Kontakta Legal Careers rekryteringskonsulter på [email protected] eller 0790633464