2 v1xmkh

Drygt var femte tycker att det utbildas för många jurister

Juristerna om hur många nya kollegor som egentligen behövs.

Enligt Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har det i snitt examinerats 1 440 jurister per år de senaste 5 åren. I samband med undersökningen Juristbarometern 2019, som besvarats av över 2 100 yrkesverksamma jurister, frågade vi deltagarna om de anser att mängden nya kollegor är rimlig.

Så här blev utfallet:

För få 6.2%

Tillräckligt 71.5%

För många 22.3%

Jurister är inte populära i näringslivet - upplevs som jobbiga och dyra

Samtidigt fick de svara på följande fråga:

Om du skulle välja utbildning igen, skulle du då välja juristlinjen?

Så här blev utfallet:

Ja 67.3%

Nej 10.3%

Vet ej 22.4%

Två exempel på hur de som ångrar studievalet resonerade:

"Juristen är inte populär i näringslivet. Upplevs som jobbiga/dyra och felaktigt att den inte genererar några pengar i företagen. Klimatet mellan jurister/advokater är inte heller trevligt under karriären".

"För att få jobba med utmanande juridik krävs att du går med på att jobba i en hierarkisk miljö som många gånger präglas av härskartekniker och sexism. Jag vill arbeta med affärsjuridik men har svårt att hitta ett ställe med vettiga arbetsvillkor och vettig arbetsmiljö. Hade jag i stället arbetat som ingenjör hade arbetsmarknaden varit en annan".