Sdlylz30succsu nh 700x467 dxvfgf

6 av 10 advokater: ”Juridik borde vara obligatoriskt i grundskolan”

Under hösten har Legally yours genomfört undersökningen Advokaternas advokat som besvarats av drygt 900 advokater och biträdande jurister. Av dem är 57 procent affärsjurister, 28 procent arbetar med brottmål och 15 procent med övrig humanjuridik.

Deltagarna fick bland annat svara på om de anser att juridik borde bli ett obligatoriskt ämne i grundskolan. 60 procent svarade ja, 29 procent var negativa till tanken och övriga 11 procent meddelade att de inte hade någon uppfattning.

Brottmålsadvokaterna är mest positiva, hela 74 procent, vill se obligatorisk undervisning i juridik i grundskolan. Affärsadvokaterna är aningen mer negativa, 55 procent svarar ja och 34 procent nej.

 "Genom livet kommer man då och då ha behov av juridiska kunskaper"

Några av advokaternas motiveringar:

Genom livet kommer man då och då ha behov av juridiska kunskaper

Skulle ge grundläggande kunskaper om familjerätt, arbetsrätt m.m.

Sedan tidig ålder bör man införa detta.

Grundläggande saker samt retorik

Många ungdomar fälls för onödiga brott som de kan undvika med lite kunskap.